Načítám...

Pravidla pro užívání wellness:

  1. Rezervovat můžete maximálně 2 x 1,5 hodiny za týden na jeden apartmán. Rezervovat lze maximálně týden dopředu. V polích „Kategorie, Servis a Místnost“ zvolte vždy položku wellness. Vyplňte termíny, ve kterých požadujete zobrazit volné termíny. U rezervace vždy uvádějte jméno, které je uvedeno v kupní smlouvě. Pokud bude rezervace na neznámé jméno, bude rezervace ze systému vymazána a je neplatná. Jména se zobrazují pouze v administraci. Ověření emailu slouží pro to, aby se do systému nerezervovali roboti.
  2. Hodiny nelze kumulovat. Nevyužité hodiny za daný týden propadají. Týden je brán pondělí až neděle.  Časy jsou uváděny ve dvanáctkové soustavě (AM, PM).
  3. Pokud nemáte rezervovaný wellness, není možné do něj vstupovat! Pokud budete ve wellness v okamžiku, kdy nemáte rezervaci, jedná se o hrubé porušení těchto pravidel.
  4. Wellness můžete užívat vždy 60 minut, 20 minut slouží pro úklid a převlečení a opuštění wellness.
  5. Wellness musíte zanechat ve stavu, ve kterém jste do něj vstoupili. Pokud zůstala ve wellness voda na podlaze, bude nutné pomocí stěrky tuto vodu setřít do kanálku sprchy. V případě, že wellness zanechal Váš předchůdce v nepořádku, pošlete tuto skutečnost na info@apartmanybenecko.cz včetně fotek.
  6. Do wellnessu vstupujte pomocí čipu, který jste obdrželi při předání apartmánu. Čip aktivuje ovládání sauny na dobu 1,5 hodiny. Na černém displeji zvolte symbol pro spuštění a navolte požadovanou teplotu. Standardní čas spuštění je 6 hodin, ale displej se automaticky po 1,5 hodině vypne. Ve wellness nezanechávejte žádné odpadky.   
  7. Wellness musíte opustit nejpozději 10 minut před uplynutím rezervovaného času. Není možné si čas prodlužovat, pokud je po Vás další objednaný vlastník. Pokud jste v daném dnu první, můžete do wellnessu  vstoupit o 15 minut dřív a zapnout si finskou saunu. (Příklad: Rezervaci mám na 10:30 dopoledne.  Do wellness mohu vstoupit 10:15 a zapnout si saunu. Ve wellnessu budu od 10:30 do 11:30, následně po sobě zajistím, abych zde nenechal žádné prázdné obaly a vše vrátil do původního stavu. Pokud je mokrá zem, musím tuto setřít stěrkou. Následně mám čas se převléci a wellness opustit nejpozději 11:50.)
  8. V případě, že budete apartmán pronajímat, poučte své krátkodobé nájemníky, aby nám wellness neničili a po sobě jej zanechali ve stavu, v jakém do něj vstoupili.
  9. V prostorách wellness je zakázáno konzumovat jakékoliv pokrmy a kouřit.

Při porušování těchto pravidel budou ostatní vlastníci o této skutečnosti informováni s číslem apartmánu, který se porušování dopouští.
V případě hrubého porušování těchto pravidel dojde k zablokování čipu.